Vacum Laser - Panhóca_2021_Laser_Phys._Lett._18_105602